Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad 

  Oralová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Chromiaková, Barbara
  V diplomové práci Financování podnikatelských aktivit se zabývám zhodnocením finančního zdraví společnosti za pomoci prostředků finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. Předmětem ...
 • Financování podnikatelských aktivit vybrané společnosti 

  Fialová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování podnikatelských aktivit vybrané společnosti. Diplomová práce je tvořena 3 částmi, částí teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část pojednává o finanční analýze ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vlach, Aleš
  Tato diplomová práce, která nese název „Hodnocení finanční situace podniku“, se zabývá teoretickou a praktickou stránkou finanční analýzy podniku. Teoretická část obecně vymezuje finanční analýzu a vymezuje její jednotlivé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Filip
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku za pomoci metod finanční analýzy a návrh opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví společnosti. Práce se dělí na tři základní části - ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí možných řešení jednotlivých problémů. K hodnocení byly použity klasické ukazatele finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štollerová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ve sledovaném období 2012-2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bílá, Leona
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy. Pro tyto účely jsem si vybrala společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. První část bakalářské práce obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strašáková, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace ve vybraném podniku STRA spol. s r.o. za roky 2013 až 2017 a následné návrhy na její zlepšení. Teoretická část práce se zaměřuje na stanovení cílů, postupů a dále ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polanská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část přibližuje základní pojmy a metody finanční analýzy. Druhá část je zaměřena na zhodnocení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Juráňová, Karolína
  Tato práce je zaměřena na komplexní hodnocení finanční situace vybrané společnosti. Jedná se především o aplikaci nejznámějších metod používaných finanční analýzou. Klíčovou roli zde hrají tzv. elementární metody, především ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vymětalová, Simona
  Hlavním záměrem bakalářské práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku a ze zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace. K analýze jsou využity elementární ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fuchsová, Natálie
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ARCIMPEX s.r.o. v letech 2013–2017. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou popsána teoretická východiska práce, která tvoří základ pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cherynová, Nikol
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení“ se zabývá problematikou hospodaření společnosti Spálovský a.s. za období posledních pěti let. První část bakalářské práce obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybková, Nikola
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rieter CZ, s.r.o. za roky 2015 až 2018. V teoretické části práce jsou vysvětleny teoretická východiska z oblasti finanční analýzy, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zatloukalová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti DOLS, a. s. v letech 2014 až 2018. První část definuje cíle práce, metody a postupy zpracování. Druhá část se zaměřuje na teoretická východiska, která ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Homolová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybraného podniku v období let 2014-2018. Na základě získaných výsledků z provedené finanční analýzy jsou navrhnuta opatření, která by měla vést ke zlepšení situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenít 

  Kovanda, Patrik
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti IMOS Brno, a.s. v letech 2014 až 2018 za využití ukazatelů finanční analýzy. Výstupem teoretické a analytické části diplomové práce jsou návrhy zlepšení problematických ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klemensevič, Ivo
  Bakalářská práce analyzuje konkrétní společnost H + H Technika, spol. s. r. o. v období let 2006 – 2011. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její uživatelé a ukazatelé, pomocí kterých jsou zjištěny ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klemensevič, Ivo
  Bakalářská práce analyzuje konkrétní společnost H+H Technika, spol. s. r. o. v období let 2006 – 2010. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její uživatelé a ukazatelé, pomocí kterých jsou zjištěny ...