Now showing items 1-3 of 3

 • Generátor analyzátorů dokumentů popsaných pomocí RELAX NG 

  Šimonek, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením generátoru (překladače), který na základě XML schématu v jazyce RELAX NG vytvoří C++ analyzátor XML dokumentů. Analyzátor je podle zadaného schématu schopen načítat data z XML, validovat je, ...
 • Nové trendy v ukládání RaO 

  Vohralík, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je bylo přiblížit problematiku ukládání radioaktivních odpadů a tím souvisejících činností. Práce se zabývá jednak zhodnocením stávajících úložišť v České republice, jednak rozborem jednotlivých ...
 • Supercapacitors: Properties and applications 

  Libich, Jiří; Máca, Josef; Vondrák, Jiří; Čech, Ondřej; Sedlaříková, Marie (Elsevier, 2018-03-26)
  Akumulace a skladování energie je jedním z nejdůležitějších témat naší doby. Tento příspěvek představuje téma superkapacitorů (SC) jako zařízení pro ukládání energie. Supercapacitors představují alternativu k běžnému ...