Now showing items 1-2 of 2

  • Design of a Wideband Inductively Coupled Loop Feed Patch Antenna for UHF RFID Tag 

    Bashri, M. S. R.; Ibn Ibrahimy, M.; Motakabber, S. M. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
    A planar wideband patch antenna for ultra-high frequency (UHF) radio frequency identification (RFID) tag for metallic applications is presented in this research work. Three different shape patches are inductively coupled ...
  • Metody lokalizace polohy zdroje impulzního širokospektrého signálu 

    Machala, Petr
    Tématem této bakalářské práce je studium problematiky lokalizace částečných výbojů (ČV) a s tím související jejich záznam, zpracování a interpretace v časové a kmitočtové oblasti. Výskyt ČV ve většině případů poukazuje na ...