Now showing items 1-1 of 1

  • Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP 

    Navrátilová, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP. Byl sledován vliv únavového zatěžování s nenulovým středním napětím na křivku životnosti, cyklické plastické chování a velikost zrna. ...