Now showing items 1-5 of 5

 • Problematika stanovení betablokátorů v povrchových vodách 

  Košík, Juraj
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou neustále se zvyšující koncentrace léčiv v životním prostředí. Mezi celosvětově nejvíc předpisované farmaka s nejčastějším výskytem v ekosystému patří -blokátory. Jsou to ...
 • Problematika výskytu penicilinových antibiotik ve vodách 

  Landová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice výskytu a stanovení penicilinových antibiotik v odpadních vodách. Vybraným zástupcem této skupiny antibiotik byl penicilin V, protože je nejčastěji předepisován. Jako metoda ...
 • Stanovení betablokátorů v odpadních vodách 

  Csabová, Dominika
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou léčiv v životním prostředí. Stanovovaná skupina léčiv, -blokátory jsou značně rozšířená a klinicky důležitá léčiva používaná k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, jakými ...
 • Stanovení hormonů v odpadních vodách 

  Zouharová, Kamila
  Předložená teoretická a praktická studie byla zaměřena na problematiku jedné skupiny léčiv, tj. hormonů. V prezentované studii byly podrobně charakterizovány hormony jako léčiva, případně jako léčebné prostředky a rovněž ...
 • Stanovení vybraných léčiv (beta-blokátorů) v povrchových vodách 

  Kříž, Jiří
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou léčiv v životním prostředí. Stanovovaná skupina léčiv, -blokátory patří mezi celosvětově nejvíc rozšířená farmaka, jejichž koncentrace ve složkách životního prostředí ...