Now showing items 1-3 of 3

 • Platforma pro vývoj tří-rotorové helikoptéry 

  Votava, Martin
  Cílem této práce je návrh a stavba platformy pro vývoj třírotorové helikoptéry, nazývané tricopter. Teoretická část práce vysvětluje principy letu helikoptér a způsob ovládání tricopteru. Popisuje činnost inerciálního ...
 • Řídicí a senzorický systém malého průzkumného mobilního robotu 

  Rysnar, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řízením podvozku mobilního kolového robotu a jeho senzorickým systémem. Snímače poskytují informace o vzdálenosti překážek v jeho okolí a jeho orientaci v prostoru. Komunikace s robotem je ...
 • Řízení invalidního vozíku 

  Vožda, Ondřej
  Práce popisuje návrh algoritmu pro řízení invalidního vozíku. Vozík by měl být schopen automatického pohybu podél zdi či jiné plochy (např. boku karoserie auta). Jedná se o rozšíření původního konceptu, jehož cílem bylo ...