Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a modelování sensorů a aktuátorů stavebnice LEGO Mindstorm 

  Hanuš, Pavel
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou a modelováním vybraných sensorů a aktuátorů programovatelné robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT 2.0. Aktuátory jsou zastoupeny servomotory a mezi vybrané sensory patří barevný ...
 • Časový vývoj metrologických charakteristik ultrazvukových hladinoměrných snímačů 

  Šamánek, Radek
  Bakalářská práce se zabývá sběrem a vyhodnocením dat z vybraných hladinoměrných snímačů, které jsou instalovány in-situ a v laboratorních podmínkách. Porovnáním skutečných a změřených úrovní hladiny a jejich statistickým ...
 • Elektronika pro mobilní robot Minidarpa 

  Groulík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku mobilní robotiky. V první části je obecně popsána architektura AVR a jednotlivé použité mikroprocesory. Dále se práce zaměřuje na vyhodnocení vzdálenosti pomocí ultrazvukových ...
 • Měření výšky hladiny vody v studni 

  Samek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření hladiny vody ve studni. Jejím hlavním cílem bylo navrhnout a sestrojit zařízení používající vhodnou platformu a senzoriku pro měření, sloužící pro měření hladiny vody ...
 • Návrh a realizace řídících jednotek pro semiautonomní konvoj 

  Kolomazník, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídících jednotek pro semiautonomní konvoj. Hlavním účelem řídících jednotek je kontrola ovládání vozidla. Na základě příkazů vyšší řídící jednotky bude moci navržená jednotka ovládat ...
 • Nízkonákladový snímač vzdálenosti pro mobilní robot založený na snímači SRF05 

  Majerčík, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním vlastností a charakteristík ultrazvukových snímačov SRF05. Ide o hľadanie faktorov, ktoré skresľujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú správne fungovanie týchto senzorov. V prvom rade ...
 • Posouzení časových změn přesnosti vykazovaného průtoku a proteklého objemu u měřicích systémů využívajících vzdouvací objekty 

  Šamánek, Radek
  Diplomová práce se zabývá sledováním metrologických charakteristik ultrazvukových hladinoměrných snímačů, umístěných v areálu FAST a in-situ a vyhodnocením časové změny v hodnotách průtoků a proteklých objemů vykazovaných ...
 • Praktické ověření parametrů EMAT snímačů 

  Zlámal, Michal
  Úkolem je seznámení s EMAT snímači, jejich základními vlastnostmi a principem fungování. Doplnění teoretických poznatků získaných v Semestrální praci 1 spočívá na praktickém změření frekvenčních charakteristik budící a ...
 • Programování Arduino pomocí Matlab/Simulink 

  Bartoněk, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše možností programování mikrokontrolerů Arduino prostřednictvím programu Matlab/Simulink. Součástí práce je také stručná rešerše platformy Arduino. Dále byly vytvořeny a popsány dvě ...
 • Regulace výšky létajícího robota 

  Palacký, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v prví části zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro testování algoritmů regulace výšky létajícího robota. Dále pak vytvářením a testováním algoritmu regulace výšky za účelem aplikování poznatků ...
 • Robot pro práci ve vnějším terénu 

  Tomášek, Ondřej
  Práce se zabývá navigací mobilních robotů ve vnějším prostředí. Je rozdělena do dvou částí. V první je rozebrána problematika mobilních robotů a možnosti jejich řízení, jsou popsány technické prostředky, které robotům ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Bugár, Loránt
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti 

  Klich, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh, výroba a vývoj řídícího programu zařízení pro měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového čidla. Zaměřuje se na detailní popis tvorby celé práce od základních vlastností použitých komponentů ...
 • Upgrade robota Trilobot 

  Polášek, Patrik
  Cílem této práce je vytvoření robota pohybujícího se na kolech, propojení komunikace mezi senzory a mikropočítači s pomocí Robotického operačního systému (ROS). Senzory jsou připevněny na plastových uchýtech vytisklých na ...
 • Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku 

  Bartoš, Dalibor
  Tato práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí ultrazvuku a možnostmi využití tohoto měření k určení polohy objektu v rovině. V první části jsou popsány principy šíření ultrazvuku, funkce piezoelektrického měniče, základy ...
 • Vývoj elektronického parkovacího systému 

  Šmíd, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem elektronického parkovacího systému, který má sloužit k navigaci řidičů na nejbližší volná místa, pomocí Arduino platformy. Úvodní část se zabývá přehledem současného stavu poznání. ...