Now showing items 1-2 of 2

  • Anorganická nanovlákna v žárobetonech 

    Zogata, Stanislav
    Tato práce se zabývá využitím anorganických nanovláken v žárobetonech. V diplomové práci jsou popsány některé výsledky doposud provedených výzkumů na nanovláknech. Dále pak popis nanovláken, výroba a jejich distribuce. ...
  • Studium efektu aplikace anorganických nanovláken ve vysokopevnostních betonech 

    Sedláček, Daniel
    V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o vyztužování betonu nanovlákny a proveden výzkum týkající se problematiky využití anorganických nanovláken v ultravysokopevnostním betonu. Doposud byla většina výzkumů zaměřena ...