Now showing items 1-20 of 68

 • Aktivní kontury pro segmentaci ultrazvukových dat 

  Hesko, Branislav
  Táto diplomová práca má za úlohu implementovať metódu aktívnych kontúr pre užitie v~segmentácii ultrazvukových obrazov. Teoretická časť popisuje vlastnosti ultrazvukových obrazov, základné segmentačné prístupy a ozrejmuje ...
 • Analýza nejčastějších příčin poškozování jaderného paliva za provozu reaktoru 

  Ježek, Martin
  Poškozování paliva během provozu reaktoru je ve světě celkem běžným jevem. Teoretická část této práce se věnuje příčinám tohoto poškozování a jsou zde uvedeny mechanismy vzniku poškození a případná opatření proti jejich ...
 • Aplikace matematických metod detekce objektů v ultrazvukovém B-obraze 

  Ruttner, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v ultrazvukovém B-obraze. Nejdříve se seznámíme s teorií vzniku a fungováním ultrazvukového přístroje. Popíšeme si různé druhy zobrazení ultrazvuku a jeho využití v medicíně. Dále se ...
 • Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny 

  Pálka, Václav
  Tato práce popisuje návrh a problematiku konstrukce bezdotykového měřiče výšky vodní hladiny v uzavřeném prostoru (typicky studni) do vzdáleností měření jednotek metrů. Dílo obsahuje teoretický rozbor možných způsobů měření ...
 • Bezkontaktní měření v procesním inženýrství 

  Lavický, Jiří
  Cílem mé diplomové práce je popis bezkontaktních metod měření, jejich princip a rozdělení. Jsou zde zpracována fakta o měření laserem a ultrazvukem. V této práci je také popsáno bezkontaktní měření teploty. Součástí diplomové ...
 • A Computer Simulation of Ultrasound Thermal Bio-Effect in Embryonic Model 

  Orel, D.; Rozman, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  At the present time, the usage of ultrasound diagnostic equipment has become an inseparable part of diagnosis for a number of medical investigations. Several scientific studies published in the last years showed that when ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Design ultrazvukového přístroje pro zdravotnictví 

  Horáková, Veronika
  V této práci se věnuji hlavně tvarování ultrazvuku jako celku. Nejdůležitějším prvkem pro vznik kompletního vzhledu byla koncepce nosné části přístroje s integrovanou počítačovou jednotkou. Od základní koncepce jsem ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Štěpánek, Jakub
  Tato práce je se zabývá diagnostickými metodami a metodikou průzkumu dřevěných konstrukcí. Teoretická část je zaměřena na dřevo jako konstrukční materiál, jeho vady, fyzikální a mechanické vlastnosti, přehled používaných ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Byrtus, David
  Bakalářská práce se zabývá dopplerovskými metodami měření rychlosti a průtoku krve v nesměrovém systému s nemodulovanou nosnou vlnou, systémovým návrhem indikátoru toku krve pro kmitočet 4 MHz s intenzitou ultrazvuku 100 ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Klügl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obvodového řešení nesměrového dopplerovského indikátoru toku krve cévami s nemodulovanou nosnou vlnou. Práce nejprve popisuje princip činnosti indikátoru a pro zadanou pracovní frekvenci ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Böhm, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá literární rešerší základů ultraakustiky a dopplerovských metod měření rychlostí toku krve, vyhodnocováním dopplerovských signálů a jednotlivých funkčních bloků systému pro indikátor toku ...
 • Echokardiografický interaktivní atlas základních kardiovaskulárních nemocí 

  Hrušková, Jana
  Diplomová práce „Echokardiografický interaktivní atlas základních kardiovaskulárních nemocí“, se zabývá odvětvím biomedicínského inženýrství, jehož úkolem je echokardiografické vyšetření a zpracování ultrazvukového obrazu. ...
 • Estimator Comparison of the Nakagami-m Parameter and its Application in Echocardiography 

  Kolar, R.; Jirik, R.; Jan, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-04)
  This article deals with the comparison of various estimators of the m parameter from the Nakagami distribution. This kind of distribution has been used in many engineering applications and we present another possible ...
 • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

  Schelle, Igor
  Semestrální práce pojednává o ultrazvukových měřeních. Popisuje použitá zařízení a princip měření s ultrazvukovými kontrastními látkami. Součástí práce je měřící program.
 • FIELD II - modelování ultrazvukového pole 

  Štrbík, Jiří
  Bakalářská práce prezentuje modelování ultrazvukového pole pomocí programového balíku FIELD II implementovaného do prostředí MATLAB 7. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části. První část poskytuje teoretické ...
 • Hodnocení stavu prefabrikované mostní konstrukce 

  Válková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením stavu prefabrikované mostní konstrukce na dálnici D46 u obce Drysice. Práce je obsahově rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá druhy prefabrikovaných ...
 • Hydrogelové fantomové modely pro ultrazvukovou diagnostiku 

  Cerevatova, Kristina
  Táto bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a přípravou hydrogelových fantomů, používaných v ultrazvukové diagnostice. Cílem práce bylo seznámit se s výrobou a problematikou fantomových modelů. Teoretická část práce se ...
 • Infračervená termografie a dopplerovská ultrasonografie při zátěžových testech 

  Urbanová, Lucia
  Semestrální práce zpracovává teoretickou část bakalářské práce, která bude zpracovávat výsledky z měření provedených pomocí infračervené termografie a dopplerovské ultrasonografie při zátěžových testech na probandech. V ...
 • Měření a vizualizace dat ze senzoru vzdálenosti v reálném čase Arduino a XBee komunikaci v prostředí MATLAB 

  Zapletal, Marek
  Práce se zabývá tvorbou měřícího obvodu, který se skládá z ultrazvukového senzoru, programovatelné desky Arduino, v němž bezdrátový přenos dat do počítače s programem MATLAB zajišťují moduly Xbee. V teoretické části byly ...