Now showing items 1-1 of 1

  • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

    Nováková, Monika
    Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...