Now showing items 1-1 of 1

  • Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí 

    Kubica, Roman
    Výsledkem této práce, zabývající se lícováním medicínských obrazů, je automatický registrační algoritmus. Ten je konstruován a testován na práci s reálnými ultrazvukovými snímky, pořízenými pomocí perfusního zobrazování. ...