Now showing items 1-2 of 2

  • Efficient Low-Resource Compression of HIFU Data 

    Klepárník, Petr; Bařina, David; Zemčík, Pavel; Jaroš, Jiří (MDPI, 2018-06-26)
    Ve článku je popsána nová metoda komprese ultrazvukových dat s nízkou spotřebou zdrojů navržená pro simulace HIFU (cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě).
  • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

    Dujíček, Aleš
    Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...