Now showing items 1-1 of 1

  • Metody stanovení hyaluronanu 

    Černá, Lucie
    Tato bakalářská práce se zabývá souhrnem jednoduchých metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu ve vodných roztocích a porovnává funkčnost jednotlivých vybraných metod, jako jsou UV-VIS spektroskopie, IČ spektroskopie a ...