Now showing items 1-8 of 8

 • Diagnostika mostu poškozeného požárem 

  Hüblová, Sabina
  Tato práce se zabývá posouzením stavu mostní konstrukce poškozeného požárem. Jedná o most přes dálnici D46 za obcí Držovice. V rámci tohoto stavebního průzkumu budou zmíněny použité diagnostické metody - metody nedestruktivní ...
 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Experimentální ověření modulu pružnosti v tlaku jemnozrnných kompozitů na bázi silikátových pojiv 

  Hoduláková, Michaela
  Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností (zejména zlepšení mechanických a deformačních charakteristik). Tato diplomová ...
 • Hodnocení poruch kamenných sloupů s využitím ultrazvukové metody 

  Kršková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením poruch kamenných sloupů pomocí ultrazvukové metody. Obsah této práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis postupu hodnocení existujících ...
 • Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Hlaváč, Zbyněk; Vymazal, Tomáš (Ministry of Transport, 2010-04-14)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on light-weight concrete characteristics. Three differential sets of light-weight concrete specimens were periodically freezing and non-destructively testing during ...
 • Modul pružnosti přírodního kamene 

  Hoduláková, Michaela
  Hodnota modulu pružnosti betonu závisí na jeho složení (zejména na použitém kamenivu). Jelikož v současném stavebnictví neexistuje žádná ucelená literatura týkající se modulů pružnosti jednotlivých typů kameniva, je tato ...
 • Ověření vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku betonu v čase 

  Alexa, Martin
  Především v počátečních dnech zrání betonu u staveb citlivých na deformace, jako jsou mosty z předpjatého betonu, je podstatná přesná znalost hodnoty modulu pružnosti, aby se dalo předcházet nadměrným deformacím. V této ...
 • Ověřování modulu pružnosti betonu v konstrukcích 

  Halamová, Romana
  Bakalářská práce se zabývá měřením modulu pružnosti betonu ve stávajících konstrukcích. Modul pružnosti je zjišťován různými metodami na vzorcích odebraných z konstrukce. Na závěr jsou výsledky metod porovnány. Bakalářská ...