Now showing items 1-1 of 1

  • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

    Dujíček, Aleš
    Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...