Now showing items 1-2 of 2

  • Senzorový systém pro mobilní robot 

    Juhás, Miloš
    V bakalárskej práci sú spracované základné teoretické poznatky potrebné pri návrhu senzorového systému pre malého mobilného robota a navrhnutý vlastný senzorový systém. Práca popisuje princíp činnosti taktilných, ...
  • Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku 

    Bartoš, Dalibor
    Tato práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí ultrazvuku a možnostmi využití tohoto měření k určení polohy objektu v rovině. V první části jsou popsány principy šíření ultrazvuku, funkce piezoelektrického měniče, základy ...