Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace linky pro defektoskopii železničních kol 

    Hubený, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro testovací linku využívající ultrazvukové defektoskopie a magnetické práškové defektoskopie. Testovací linka je určena pro nedestruktivní testování ...
  • Mechanické vlastnosti mikrostrukturních komponent anorganických materiálů 

    Wasserbauer, Jaromír
    Disertační práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností anorganických materiálů. Cílem je nalezení jednotlivých fází ve zkoumaném materiálu a hlavně lokalizace (mechanicky) nejslabšího místa, jeho ovlivnění ...