Now showing items 1-2 of 2

  • Platforma pro vývoj tří-rotorové helikoptéry 

    Votava, Martin
    Cílem této práce je návrh a stavba platformy pro vývoj třírotorové helikoptéry, nazývané tricopter. Teoretická část práce vysvětluje principy letu helikoptér a způsob ovládání tricopteru. Popisuje činnost inerciálního ...
  • Řídicí a senzorický systém malého průzkumného mobilního robotu 

    Rysnar, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá řízením podvozku mobilního kolového robotu a jeho senzorickým systémem. Snímače poskytují informace o vzdálenosti překážek v jeho okolí a jeho orientaci v prostoru. Komunikace s robotem je ...