Now showing items 1-6 of 6

 • Odstraňovač zubního kamene 

  Šobich, Adam
  Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...
 • Přesná měření dálky ultrazvukem 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje řešení ultrazvukového senzoru pro přesné měření vzdálenosti k plošnému cíly s rozsahem měření do 20 cm. Informuje o základních vlastnostech ultrazvukového vlnění a jeho šíření v prostředí. Vybírá ...
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti 

  Giemza, Michal
  Předkládaná práce popisuje návrh a realizaci ultrazvukového měřiče vzdálenosti. Je rozebrán princip měření vzdálenosti za pomocí ultrazvuku a všechny fyzikální zákonitosti, které se při měření vyskytují. Dále byla vybrána ...
 • Ultrazvukový měřicí systém pro analýzu proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu 

  Ondraczka, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací prototypu analogové části ultrazvukového měřícího systému pro analýzu proudění vzduchu v okolí fotovoltaického panelu. Tento prototyp sestává z budiče, zesilovače, ultrazvukových ...
 • Virtuální přístroj pro měření vlastností ultrazvukových měničů 

  Kudělka, Pavel
  Práce pojednává o ultrazvuku, ultrazvukových měničích a o návrhu virtuálního přístroje pro měření ultrazvukových měničů v programu LabView.
 • Vlastnosti ultrazvukového zařízení pro směrově orientovaný přenos zpráv 

  Klíma, Martin
  V práci jsou zkoumány vlastnosti zařízení pro prostorově selektivní šíření akustického signálu s využitím ultrazvukového nosného kmitočtu. Dále je uveden souhrn dostupných informací týkajících se této problematiky. Součástí ...