Now showing items 1-7 of 7

 • Měření výšky hladiny vody v studni 

  Samek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření hladiny vody ve studni. Jejím hlavním cílem bylo navrhnout a sestrojit zařízení používající vhodnou platformu a senzoriku pro měření, sloužící pro měření hladiny vody ...
 • Programování Arduino pomocí Matlab/Simulink 

  Bartoněk, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše možností programování mikrokontrolerů Arduino prostřednictvím programu Matlab/Simulink. Součástí práce je také stručná rešerše platformy Arduino. Dále byly vytvořeny a popsány dvě ...
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti 

  Klich, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh, výroba a vývoj řídícího programu zařízení pro měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového čidla. Zaměřuje se na detailní popis tvorby celé práce od základních vlastností použitých komponentů ...
 • Ultrazvukový anemometr 

  Dvořáček, Michael
  Práce popisuje principy a problémy při realizaci ultrazvukového anemometru. Je popsán princip výpočtu rychlosti větru a následné korekce výpočtu. Pro realizaci jsou využity ultrazvukové sensory a microcontrolér ARM Cortex-M3. ...
 • Upgrade robota Trilobot 

  Polášek, Patrik
  Cílem této práce je vytvoření robota pohybujícího se na kolech, propojení komunikace mezi senzory a mikropočítači s pomocí Robotického operačního systému (ROS). Senzory jsou připevněny na plastových uchýtech vytisklých na ...
 • Vývoj elektronického parkovacího systému 

  Šmíd, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem elektronického parkovacího systému, který má sloužit k navigaci řidičů na nejbližší volná místa, pomocí Arduino platformy. Úvodní část se zabývá přehledem současného stavu poznání. ...
 • Zabezpečení perimetru v extrémních podmínkách s využitím senzorových sítí 

  David, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem a úvodem do problematiky bezdrátových senzorových sítí, popisem vybraných typů senzorů, výčtem jejich vlastností a principů činnosti pro detekci narušení perimetru. Dále ...