Now showing items 1-2 of 2

  • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

    Ostrézí, Filip
    Bakalářská práce se věnuje vlastnostem ostřiv nejběžněji používaných ve slévárnách, jejich výhodám, nevýhodám a použitelností. Nejpoužívanější jsou ostřiva křemenná, především díky své nízké ceně, mají však také mnoho ...
  • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

    Fúsek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, ...