Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání textu v obraze 

    Suchý, Václav
    Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání textu v obraze. Rozebírá metody rozpoznávání, jejich úspěchy, klady a zápory. Popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého ukázkového programu pro rozpoznávání ...
  • Využití prostředků umělé inteligence při řízení rizik 

    Zitterbart, Erik
    Diplomová práce se zabývá problematikou použití umělé inteligence v managementu rizik v kontextu malé výrobní společnosti Princ parket. Práce představuje společnost a přináší analýzu rizik, která vede k rozhodnutí zaměřit ...