Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Nezbedová, Katarína
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality zákazníkov spoločnosti SAP pomocou teórie fuzzy logiky a jej aplikácie. Jadrom práce je vytvorenie modelov vo vývojovom prostredí MATLAB a Microsoft Excel. Taktiež ich ...
 • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

  Chlebana, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá výberom vhodných dodávateľov a vyhodnotením ich možných rizík pre stavebný podnik za pomoci využitia metód umelej inteligencie. V práci sú spracované teoretické základy, popis a analýza problému ...
 • Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu 

  Vrbičanová, Antónia
  Táto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre ...
 • Dolovanie znalostí z textových dát použitím metód umelej inteligencie 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá problémom dolovania znalostí z textových dát, ktorý je stále aktuálnejší vzhľadom na exponenciálny rast množstva uložených dát v elektronickej podobe, kde 80% týchto dát je v textovej podobe. Práca skúma ...
 • Efektivní logistika dopravy vozidel 

  Janovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním najkratšej cesty na základe vstupných podmienok ako sú počet vozidiel a vstupná mapa. Pojednáva o algoritmoch používaných na vyhľadávanie a ich konkrétne nasadenie v aplikácii, prípadne ...
 • Evoluční optimalizace analogových zesilovačů 

  Bielik, Marek
  Táto práca demonštruje možnosti využitia evolučných algoritmov, konkrétne evolučných stratégií, v doméne dizajnu analógových zosilňovačov. Do implementácie je zahrnutý ngSPICE simulátor, ktorý je použitý na vyhodnotenie ...
 • Identifikace osob ve videozáznamu z kvadrokoptéry 

  Mojžiš, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná rozpoznávať ľudí podľa tváre na základe vytvorenej databázy zo záznamov z drona. Databáza pozostáva z fotografií osôb, ktoré sa majú na videu identifikovať. ...
 • Komunikační agent pro informace o Brně 

  Jurkovič, Juraj
  Cieľom tejto práce je preskúmať a následne aplikovať techniky a technické riešenia pri vývoji informačných agentov. Práca sa zameriava na riešenia jednotlivých podproblémov pomocou existujúcich systémov, prepojenie týchto ...
 • Metody segmentace obrazu s malými trénovacími množinami 

  Horečný, Peter
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť metódu segmentácie obrazu, ktorá dokáže efektívne pracovať aj s dátovými množinami malej veľkosti. Bola k tomu využitá nedávno publikovaná neurónová sieť ODE, ktorá by vďaka svojim vlastnostiam ...
 • Návrh učícího a vybavovacího modulu s využitím AI na platformě Raspberry PI a Intel Movidius 

  Macko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii naučeného modelu neurónovej siete na platformu akcelerátoru neurónovych sietí - Intel Movidius. Prvá kapitola sa venuje teórii strojového učenia, počítačového videnia a technikám, ...
 • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

  Bažík, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...
 • Optimalizace matchmakingu na základě simulace 

  Eštvan, Ivan
  Táto práca sa sústredí na návrh fungujúceho matchmaking systému a prostredia pre simuláciu hier typu "First Person Shooter", v preklade "streľba z pohľadu prvej osoby," a ich implementáciu pomocou herného enginu Unreal ...
 • Šachový program s různými variantami šachů s rozdílnou sadou figur 

  Škandera, František
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť šachový program so schopnosťou hry rôznych šachových variácií s rozdielnou sadou figúr. Prvá čásť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou tvorby šachového programu a implementácie šachovej ...
 • UNIVERSAL BASIC OPRESSION 

  Růžičková, Martina
  Diplomový projekt Polyamory Design Unit, (ďalej už PDU), skúma možnosti spolupráce odborníkov pôsobiacich na poli umenia, produktového, grafického designu, architektúry a filozofie pri tvorbe špekulatívneho scenára budúcnosti. ...
 • Vizuální simulátor a ladicí program pro neuronové sítě 

  Beluský, Ondrej
  Umelé neurónové siete predstavujú paralelné systémy. Táto časť umelej inteligencie je stále skúmaná. Neurónové siete sú definované ako malý výpočtový procesor. Tieto siete disponujú známkami ľudskej inteligencie, pretože ...
 • Využití aproximovaných aritmetických obvodů v neuronových sítí 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá využitím aproximovaných obvodov v neurónových sieťach so zámerom prínosu energetických úspor. K tejto téme už existujú štúdie, avšak väčšina z nich bola príliš špecifická k aplikácii alebo bola ...
 • Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování 

  Nezbedová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou Tamariho atraktoru a jeho aplikáciou pre formovanie predikčného modelu. Jadrom práce je vytvorenie programu na simuláciu, vo vývojovom prostredí MATLAB, a jeho využitie pre ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Dzuro, Daniel
  Táto práca pojednáva o cieli vytvoriť nástroj pre podporu predikcie vývoja cien komodít. Spolu s inými stratégiami obchodovania, nástrojmi a analýzami trhov na finančných a kapitálových trhoch by tak mal pomôcť k čo ...
 • Využití umělé inteligence pro optimalizaci výroby 

  Svoboda, Radovan
  Diplomová práca rieši problematiku optimalizácie výrobného plánu s použitím genetických algoritmov. Obsahuje vysvetlenie princípu genetických algoritmov v súvislostiach s evolučnými algoritmami a umelou inteligenciou ...