Now showing items 1-7 of 7

 • Architektura a umění 

  Lackovičová, Lenka
  Cieľom záverečnej práce je architektonická štúdia novostavby Mestskej galérie Litomyšl, nakoľko súčasné priestory Mestskej galérie prinášajú množstvo problémov pri vystavovaní. Po dôkladnej analýze širšieho centra mesta ...
 • Architektura a umění 

  Šutvajová, Zuzana
  Práca sa zaoberá návrhom novej budovy mestskej Galérie v Litomyšli. Návrh sa odvíja od urbanistických súvislostí a rozsiahlych analýz, z ktorých som si vybrala vhodné miesto pre galériu- pozemok pri Ľudovom dome. Je to ...
 • Diplomová práca 

  Němec, Jakub
  Cieľom mojej práce je reflektovať expresívnu nahodilosť, ktorá sa odráža z teoretického pozadia celulárnych automatov a kvantovej mechaniky. Som názoru, že umenie by malo poukazovať na príklady exaktných vied a týmto ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Ertl, Jakub
  Koncept dostavby je založený na vytvorení rastru, ktorý je možné voľne prispôsobovať požiadavkam jednotlivých odborov. Vytvára sa tak systém, ktorý fakulty neobmedzuje v ich budúcom rozvoji. Základnou jednotkou sa stáva ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Nedecký, Matúš
  Cielom bolo ponuknut umelcom priestor na tvorbu, kde by sa mohli inspirovat a realizovat.
 • SILK 

  Baluch, Matúš
  Diplomová práca vychádza z metaforicky řečeno rán na fyzickom psychickom i sociálnom tele žitej performancie, kterú použitím prostředku instalace a doplnením textu s otvorenou možnosťou vo všetkých jeho podobách dostávam ...
 • Telový dizajn 

  Bobáková, Natália
  Dlhodobou témou môjho umeleckého záujmu je pokus o prepojenie športu s umením prostredníctvom skúmania ľudského tela a pohybu. V bakalárskej práci nadväzujem na svoje predošle diela a snažím sa ďalej rozvíjať túto myšlienku. ...