Now showing items 1-6 of 6

 • Index kvality napětí pro indikativní hodnocení kvality napětí v distribuční síti 

  Hausner, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové metody pro hodnocení kvality napětí pomocí indexu kvality napětí. Tento index by měl určit celkovou kvalitu napětí v síti a porovnat kvalitu napětí v jednotlivých místech. V práci ...
 • Simulátor typických poruch součástí rotačních zařízení 

  Vaľko, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvorenie knižnice v programovacom prostredí LabVIEW od firmy National Instruments, ktorej účelom je simulácia mechanických prejavov (vibrácií) rôznych mechanických súčastí ako sú napr. hriadeľ, ...
 • Truck vibrations caused by unbalanced rotating shaft 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (JVE International, 2016-08-31)
  This article presents an analysis of vibrations in drivetrain of an 8x8 truck caused by an unbalanced rotating drive shaft. This truck is also used in military and fire sphere. The aim was to reduce the vibrations affecting ...
 • Vibrodiagnostika rotačních strojů 

  Honc, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o vibrodiagnostice točivých strojů se zaměřením na nevývahu tuhých hřídelí. Cílem práce je návrh, realizace a praktické ověření měřicího systému a obslužného programu pro provozní vyvažování ...
 • Vyvažování rotorů parních turbín 

  Filip, Patrik
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší pojednávající o problematice vyvažování rotorů turbín a obecně popisující mezinárodní normy, které jsou standardně pro vyvažování používány. První část se obecně zabývá nevyvážeností. ...
 • Vyvažování rotorů turbodmychadel 

  Šárovec, Marek
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se vyvažováním rotorů u automobilových turbodmychadel. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část pojednává o historii a základních pojmech z konstrukce ...