Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

  Švihálek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
 • Měření průtoku tekutin pomocí normalizovaných clon 

  Krátká, Lucie
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku tekutin za pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu v průmyslovém odvětví. V úvodu se bakalářská práce zabývá vysvětlením principu ...
 • Problematika měření malých AC napětí 

  Balázs, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou měření malých střídavých napětí Cílem práce je v první části obecně přiblížit problematiku vlivů na měření malých střídavých napětí a provedení konkrétního měření dle pokynů ČMI. V další ...
 • Přesnost nepřímých měření 

  Urbánek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní modely nepřímých měření a metodiku analýzy nejistot. Součástí je rovněž jednoduchý model, přibližující vybraný charakteristický případ pro potřeby výuky.
 • Vliv hydrologických a provozních nejistot na komplexní vodohospodářské řešení údolní nádrže 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního a retenčního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního a retenčního objemu uvažované nádrže. K výpočtu objemů zásobního a ...