Now showing items 1-9 of 9

 • Bytový dům s advokátní kanceláří v Novém Městě nad Váhom 

  Letková, Viktória
  Bakalářská práce se zabývá návrhem víceúčelové budovy, které hlavním účelem bude využití pro dlouhodobé bydlení. Pro přínos prostor s využitím pro administrativní působení v řešeném území je v budově uvažováno i s plochou ...
 • Historické podzemí a jeho potenciál 

  Likavčanová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Tímto článkem upozorňuji na existenci velkého počtu historických podzemních prostor, které nejsou využívány a chátrají. Jako příklad uvádím stručné informace o podzemí ve městě Brně - historii těchto prostor, poloze a ...
 • Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí 

  Zdražilová, Jana
  Idea řešení Petrov je kamenný ostroh v jihozápadní části Brna. Pozoruhodný sklep, který se nachází na řešeném pozemku, je pravděpodobně středověký a je převážně vytesaný ve skále. Navržená budova je pokračovatelkou skály, ...
 • Mapa Brna 

  Pulicar, Martin
  Výstupem diplomové práce Mapa Brna je tištěná publikace s názvem „Hic sunt leones“. Jedná se o kapesní mapu ve formě knihy popisující nepřístupné oblasti Brna. Jde o pilotní díl projektu mapujícího odvrácenou tvář jihomoravské ...
 • Novostavba objektu pro bydlení 

  Pechal, Radek
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh novostavby rodinného domu v lokalitě Zlín - Kudlov. Jedná se o jednopodlažní podzemní objekt se samostatně stojící mimoúrovňovou garáží. Obytná buňka je navržena pro 4 osoby. Dům je ...
 • Polyfunkční dům 

  Svoboda, Adam
  Závěrečná práce navrhuje bytový dům s terasami, cykloprodejnou a podzemní garáží. Objekt je situován do města Hradec Králové. Budova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Hlavní plocha střechy je navržena ...
 • Pomocná brzda pro eskalátor 

  Lacheta, Lukáš
  Cílem zadaného úkolu je vypracovat funkční mechanismus pomocné brzdy pro eskalátor firmy Otis. Tohoto cíle je postupně dosahováno v několika fázích. V počáteční fázi projektu bylo třeba brát zřetel na podobné produkty ...
 • Vnitřní Prostor II (mysl v jeskyni) 

  Orel Tomáš, Jakub
  Pro bakalářskou práci se mi stal východiskem archetipální prostor jeskyní. Kolébka i hrob, první malířské plátno, duchovní i kulturní katalyzátor rodu homo sapiens. Otázky cesty do vnitřního (dolního) světa tmy. Vnitřním ...
 • Železobetonová konstrukce pro násypku na obilí 

  Jakubcová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem železobetonové konstrukce pro násypku na obílí. Konstrukce je umístěna z větší části v zemi a je jednou stěnou opřena o podzemní stěnu mlýna. Stěny jsou propojeny ...