Now showing items 1-3 of 3

 • Bytový dům Zlín 

  Gavlík, Adam
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu ve Zlíně. Bytový dům je situován v zastavitelném území Boněcký rybník, Příluky u Zlína. Bytový dům se skládá z jednoho podzemního a ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Zhodnocení kvality vod ze studní regionu Vysočina 

  Remerová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení kvality vod ze studní, které se nacházejí v regionu Vysočina. Práce pojednává o druzích vod, podrobněji o vodě podzemní. Dále jsou zde popsány kontaminanty ve vodách s důrazem na ...