Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza underpricingu IPO na vybraných světových kapitálových trzích v období 2001 až 2009 

  Šoba, Oldřich; Točík, Václav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: This article focuses on the IPO (initial public offering) in selected world capital markets by analyzing underpricing in the period from 2001-2009, a noteworthy period from the standpoint of societal ...
 • Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu 

  Kupčík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá vysvětlením problematiky IPO, postupem celého procesu IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a vývoje českého kapitálového trhu od jeho počátku do současnosti spolu s analýzou dosud uskutečněných ...
 • Prvotní veřejné nabídky akcií z pohledu investora 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala prvotní veřejnou nabídkou akcií. Práce popisuje význam primární emise akcií včetně jejích výhod a nevýhod, seznamuje s jejími specifikami a doporučuje investorům, na co by se měli zaměřit, ...
 • Underpricing: fenomén spojený s realizací IPO 

  Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Empirické výzkumy dochází k závěru, že většinou existuje kladný rozdíl mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování na sekundárním trhu a emisním kurzem akcií při IPO. Tato skutečnost, ve světové odborné literatuře ...