Now showing items 1-7 of 7

 • Analogový vstupní díl pro softwarový přijímač 

  Slezák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem základních parametrů přijímačů, architekturou vstupních obvodů a digitalizací signálů. Podle zadání je navrženo blokové schéma analogového vstupního dílu softwarového ...
 • Implementace softwarového rádia do FPGA 

  Šrámek, Petr
  Obecným cílem této práce je implementace softwarově definovaného přijímače do obvodu FPGA. Součástí textu je shrnutí a porovnání několika základních koncepcí hardware určeného pro implementaci softwarových rádií, dále pak ...
 • Návrh digitálního decimačního filtru v technologii CMOS 

  Toman, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního decimačního filtru pro podvzorkování a filtraci signálu ze sigma-delta AD převodníku. Je proveden návrh kaskády filtrů v programu Matlab podle zadaných požadavků, který ...
 • Pokročilé algoritmy zpracování signálů pro družicovou komunikaci 

  Záplata, Filip
  Dizertační práce je zaměřena na softwarově definované přijímače určené k úzkopásmové družicové komunikaci. Komunikační kanály družicových spojů zahrnujících komunikaci s hlubokým vesmírem jsou zatíženy vysokými úrovněmi ...
 • Rekonstrukce snímků z magnetické rezonance pomocí optimalizačních metod 

  Onderlička, Tomáš
  Magnetická rezonance je diagnostická metoda používaná pro zobrazení vnitřních orgánů těla. Její hlavní nevýhodou je dlouhá doba snímání, která jde ovšem zrychlit metodou komprimovaného snímání. Ta spočívá v naměření jen ...
 • A Simple Digital Adaptive Antenna Based on Undersampling 

  Pomenka, P.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-12)
  A simple adaptive antenna based on the pilot signal method is described in the presented paper. The system consists of coherent mixers, which shift RF signals into IF band, of sampling amplifiers and A/D converters, which ...
 • Zlomkooktává analýza akustických signálů 

  Ryšavý, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací číslicových filtrů pro oktávová a zlomkooktávová pásma. Dále práce popisuje chování těchto filtrů při aplikaci v systémech s pevnou řádovou čárkou a rozebírá problematiku ...