Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza nezaměstnanosti pomocí časových řad 

  Haltufová, Veronika
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze nezaměstnanosti pomocí časových řad. Vybrané oblasti této analýzy jsou Česká republika, Moravskoslezský kraj a okres Karviná. Práce se zabývá teorií časových řad, regresní analýzou ...
 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Krejčí, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti na území České republiky. Pojednává o teorii časových řad, regresní analýze a nezaměstnanosti. Hodnotí současný stav nezaměstnanosti z různých pohledů, její trend ...
 • Analýza pracovního trhu ve stavebnictví 

  Daniel, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje trh práce ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá stavebním podnikem, pracovním trhem a prací ve stavebnictví. Popisuje odměňování a specifika stavebního podniku, charakterizuje trh práce, ...
 • Application of Delay Differential Equations in the Model of the Relationship Between Unemployment and Inflation 

  Novotná, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The article deals with a formulation of the dynamic model which expresses the relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment more accurately and which has become to be known ...
 • Does Oil Rent Increase Happiness? A Partial Efficiency Analysis of Selected African Countries 

  Opaleye, Seun Sylvester; Nwachukwu, Chijioke Esogwa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: To investigate and ascertain the impact of oil rent on happiness in selected African countries. Methodology/methods: This study employed the trend analysis to graphically illustrate some major data. ...
 • Důsledky mobility zaměstnanců 

  Vnoučková, Lucie; Čejka, Robin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: The level of unemployment and employee mobility can be considered as one of the persisting economical problems. Current knowledge economy is based on the quality and productivity of labour (employees). ...
 • Ekonomický vliv čerpání dotací z operačního programu "Podnikání a inovace" soukromým sektorem v regionu 

  Halamíček, Jaromír
  Cílem mé diplomové práce je posoudit vliv čerpání dotačních programů soukromým sektorem na konkurenceschopnost regionu v jeho ekonomických ukazatelích. Ve své diplomové práci se zaměřuji na region Vysočina a v něm na čerpání ...
 • Financování rozvoje vzdělávacích aktivit na SPŠ Bruntál z prostředků EU 

  Šulkovský, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie. Pojednává o možném využití dotace z Evropských Strukturálních Fondů na podporu zvýšení odborného vzdělání v Moravskoslezském kraji. Využití těchto prostředků ...
 • Investiční rozhodování nemovitostních společností 

  Smetana, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investičního rozhodování nemovitostních společností v ČR. V úvodu jsou rozebrány teoretické znalosti týkající se faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti. Na základě faktů je ...
 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Damjanovová, Táňa
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti na okrese Znojmo. Obsahuje faktory, které ovlivňují nezaměstnanost uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Práce obsahuje vývoj nezaměstnanosti na okrese Znojmo, ale ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Molnárová, Dominika
  Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ...
 • Minimální mzda v zemích Evropské unie - přehled, vývoj a dopady do stavebnictví 

  Maršounová, Eva
  Práce uvádí, co znamená institut minimální mzdy a různé typy mezd v České republice. Dále se zabývá přehledem vývoje minimální mzdy ve vybraných zemích Evropské unie a nezaměstnanosti daných zemí. Pro zjištění, co se dá ...
 • Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2012-05-02)
  Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Malana, Milan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Brno - venkov. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Formuluje opatření, která by měla přispět ...
 • Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti 

  Vinská, Ivana
  Předmětem diplomové práce „Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti“ je shrnutí využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na veřejně prospěšné práce a následný ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v Kraji Vysočina 

  Slezáková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v Kraji Vysočina. Jsou zde analyzovány situace, které ovlivňují nezaměstnanost jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Součástí práce jsou i ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Novotný, Václav
  Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v kraji Bratislava 

  Kraicová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na problematiku nezamestnanosti v Bratislavskom kraji. Analyzuje faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, štruktúru uchádzačov o prácu z rôznych hľadisiek, zaoberá sa aktívnou politikou nezamestnanosti ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Kindlová, Dana
  Obsahem diplomové práce je zpracování problematiky nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i struktura uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Tato práce obsahuje ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Kapounová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov v letech 2002-2006. Obsahuje analýzu jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, pohlaví, zdravotnímu stavu a délce ...