Now showing items 1-1 of 1

  • Využití ultrazvuku pro zkoušení betonu v mostních konstrukcích 

    Hüblová, Sabina
    V rámci bakalářské práce jsou rozebrány druhy diagnostických metod, podrobněji metoda ultrazvuková – její principy a možnosti využití na stávajících betonových konstrukcích. Dále jsou zpracovány výsledky měření na zkušebních ...