Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh zajištění bezpečnosti DC v silové infrastruktuře a jeho dopad na ekonomiku podniku 

  Trůčka, Martin
  Cílem mé diplomové práce je popis návrhu zajištění bezpečnosti datového centra v silové infrastruktuře a jeho dopad na ekonomiku podniku. Úvodem analyzuji celou situaci. Dále se zabývám možnostmi východisek za použití ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Musil, Petr
  Tato práce se zabývá olověnými akumulátory, jejich parametrům a teplotním závislostem tohoto elektrochemického zdroje. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé typy akumulátorů, jejich primární parametry a ...
 • Zajištěné napájení vlastní spotřeby parní elektrárny 

  Tomášek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou zajištěného napájení. Pod pojmem zajištěného napájení se skrývá soubor technologických celků, které zajišťují napájení zařízení podílejících se na bezpečném odstavení elektrárny v případě ...
 • Záložní napájecí systém 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Záložní zdroj v nemocničním informačním systému 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...