Now showing items 1-2 of 2

  • Simple Embedded Stepper Motor Driver For Industrial Usage 

    Byrtusová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    Paper describes the possibility to control unipolar stepper motor from PLC using cheap microcontroller ATMEGA328P and 16-Bit I/O expander MCP23017. First is described the driver and explained the principals of I2C serial ...
  • Výrobní buňka pro testbed Průmyslu 4.0 

    Byrtusová, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá výrobní buňkou Sklad skleniček, která je součástí testbedu průmyslu 4.0. V první části je rozebráno dokončení mechanického návrhu buňky. Dále se práce věnuje elektronickému vybavení buňky, včetně ...