Now showing items 1-12 of 12

 • Elektronické řídicí jednotky současných zážehových spalovacích motorů 

  Michna, Lukáš
  Bakalářská práce „Elektronické řídicí jednotky současných zážehových spalovacích motorů“ pojednává o v současné době známých a rozšířených elektronických systémech řízení spalovacích motorů, tedy těch, jejichž hlavní funkcí ...
 • HMI aplikace ve standardu S88 pro čistící stanici v potravinářském průmyslu 

  Adamec, David
  Hlavním tématem této diplomové práce je vytvoření HMI aplikace pro program napsáný v normě S88 s odzkoušením funkce řídicího systému. Úvodní část je věnována struktuře normy S88 s uvedením základních pojmů a popisem návrhu ...
 • Hydropneumatická jednotka vozidla 

  Koudelka, Roman
  Tato diplomová práce, navazující na práci bakalářskou, je věnována plynokapalinové jednotce vozidla, coby ústřednímu prvku hydropneumatického odpružení. Cílem je dimenzovat a zkonstruovat tuto součást a integrovat ji ...
 • Konstrukční návrh "Pick and place" jednotky 

  Šťastná, Michaela
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukční návrh jednoduché „Pick and Place“ jednotky pro manipulaci s dílci v automatizované výrobě. Návrh je vytvářen pro využití v průmyslu na základě požadavků zadavatele. Konstrukcí ...
 • Městský bytový dům Klíčova 

  Foltýnová, Michaela
  Novostavba městského bytového domu se nachází v centru města Brna, začleněna do zástavby starších bytových domů na ulici Klíčova a z části na ulici Zvěřinova, v blízkosti ulic Křenová, Olomoucká a Tržní. Jedná se o monolitický ...
 • Optimalizace umístění zásuvky výsuvného měření s ohledem na zvýšený počet vodičů 

  Šindler, Matěj
  Tato bakalářská práce se v úvodu zabývá popisem struktury rozváděče typu UniGear, vyráběného firmou ABB, a popisem jeho základních bloků. Dále tato práce popisuje transformátory proudu a napětí a senzory, které se v těchto ...
 • Posouzení vlivu materiálové skladby nových objektů na jejich tržní cenu i cenu stávajících nemovitostí v dané lokalitě 

  Schenková, Klára
  Comparative method, material composition, coefficient of the construction type, real estate (property), unit, market value, price, real estate database, market factors, energy demands of a building.
 • Rodinný dům 

  Štrbáková, Kateřina
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh a stavební řešení novostavby rodinného domu v nově vznikající zástavbě v obci Herink na parcele č. 290/20. Rodinný dům je celý podsklepený s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlaží ...
 • Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je prozkoumat současné možnosti sběrnicových elektroinstalačních systémů pro komplexní řízení budov, především jejich energetickou a ekonomickou bilanci. Zjednodušeně je můžeme nazývat inteligentní ...
 • Srovnání jednotlivých způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Plzeň - Bolevec 

  Uxa, Jan
  Diplomová práce analyzuje vybrané používané metody ocenění bytů a jejich vzájemné srovnání. Dále práce definuje základní pojmy a zásady, s kterými problematika ocenění bytů souvisí. Oceňované byty jsou v Plzni v městské ...
 • Univerzální pohonná jednotka 

  Sehnálek, Lubomír
  V dokumentu je řešen návrh univerzální pohonné jednotky. U tohoto návrhu se předpokládá, že pohonná jednotka bude řízena pomocí senzorické jednotky umístěné na šasi pohonné jednotky. V teoretické části práce jsou rozebrány ...
 • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...