Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh počítačové sítě pre Veterinárny ústav Zvolen 

  Pinčák, Michal
  Cieľom práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete pre Veterinárny ústav Zvolen. Obsahom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu, ktorý bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Výsledkom je návrh riešenia, ktoré spĺňa ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vytrhlík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové počítačové sítě pro malou firmu, která plánuje rekonstrukci svých prostor. Popisuje teoretické poznatky o počítačových sítích a analyzuje současný stav počítačové sítě ve firmě. ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Sýkora, Matej
  Cieľom práce je zlepšenie počítačovej siete podniku. Prvá časť práce pojednáva o obecných informáciách ohľadom počítačových sietí potrebných k vypracovaniu návrhu. Druhá časť podrobne analyzuje súčasný stav, požiadavky na ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Svoboda, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury rodinného domu. Výchozí podklady pro návrh síťové infrastruktury jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci jsou uvedeny teoretické znalosti nutné pro následné ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Janeček, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury pro rodinný dům zadavatele. Návrh se týká kabeláže a zařízení potřebných pro fungování domácí sítě. V práci je zmíněna teorie a způsob její aplikace v praxi.
 • Návrh síťové infrastruktury pro společnost 

  Vyhňák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury v nově plánované budově pro softwarovou společnost ARTIN, spol. s r.o. Práce vychází z požadavků investora a poskytnuté architektonicko-urbanistické studie. ...
 • Rozšíření strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Saniter, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je rozšíření současné počítačové sítě v kancelářském objektu společnosti Inva group a.s. První část této práce je zaměřena na analýzu současného stavu jak původní sítě, tak budovy, kde bude ...