Now showing items 1-3 of 3

 • Digital testing during the pandemic crisis: University students’ opinions on computer-based tests 

  Jašková, Jana (IERFP, 2021-01-01)
  In 2020, the pandemic crisis caused by covid-19 led to some changes in global education. Consequently, primary and secondary schools as well as universities introduced distance learning in many countries all over the world. ...
 • Etika v reklamě 

  Mihályová, Jana
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit postoje vysokoškolských studentů k etice reklamy v České republice. Pro dosažení tohoto cíle bude mezi studenty proveden empirický výzkum pomocí dotazníkového šetření. Teoretická ...
 • Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum) 

  Lukášová, Růžena; Franková, Emilie; Onderufová Voľanská, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-04)
  Purpose of the article: Current students of Czech and Slovak universities have lived most of their lives in the separate Czech/Slovak Republic, in new political, economic and technological conditions and also in a more ...