Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh počítačové sítě nového sídla společnosti 

  Skoupý, Michael
  Předmětem bakalářské práce je návrh projektového řešení univerzální kabeláže v novém sídle společnosti. Projekt je založen na analýze stávajícího řešení s přihlédnutím k novým požadavkům na základě teoretické analýzy. ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vytrhlík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové počítačové sítě pro malou firmu, která plánuje rekonstrukci svých prostor. Popisuje teoretické poznatky o počítačových sítích a analyzuje současný stav počítačové sítě ve firmě. ...
 • Návrh počítačové sítě učeben střední školy 

  Brabcová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě učeben střední školy. Práce obsahuje část analýzy současného stavu a požadavky společnosti. Popisuje technické řešení kabelážního systému, které vychází z teoretického ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Svoboda, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury rodinného domu. Výchozí podklady pro návrh síťové infrastruktury jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci jsou uvedeny teoretické znalosti nutné pro následné ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Janeček, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury pro rodinný dům zadavatele. Návrh se týká kabeláže a zařízení potřebných pro fungování domácí sítě. V práci je zmíněna teorie a způsob její aplikace v praxi.
 • Návrh síťové infrastruktury pro společnost 

  Vyhňák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury v nově plánované budově pro softwarovou společnost ARTIN, spol. s r.o. Práce vychází z požadavků investora a poskytnuté architektonicko-urbanistické studie. ...
 • Rozšíření strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Saniter, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je rozšíření současné počítačové sítě v kancelářském objektu společnosti Inva group a.s. První část této práce je zaměřena na analýzu současného stavu jak původní sítě, tak budovy, kde bude ...