Now showing items 1-1 of 1

  • Testování lokátoru poruch na nesymetrickém vedení 

    Kohůt, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá testováním lokátoru poruch na modelu nesymetrického vedení. Úvodní část práce popisuje funkce vybraného lokátoru, použitý algoritmus výpočtu místa poruchy, možnosti nastavení lokátoru a připojení ...