Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn marketingového mixu pro obnovu rodinného podniku 

    Maděra, Jonáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na popis reality sledovaného (rodinného) podniku, nalezení, vymezení a formulování chyb a nedostatků, kterého se v praxi dopouští, a odhalení jeho slabých míst. Představuje specifickou oblast ...