Now showing items 1-6 of 6

 • Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla 

  Liškář, Ladislav
  Práce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen ...
 • Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla 

  Liškář, Ladislav
  Práce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen ...
 • Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu 

  Hrouzková, Andrea
  Bakalářská práce řeší problematiku optimalizace teploty tvařitelnosti ložiskových ocelí za poloohřevu. Jako experimentální materiál byla zvolena ložisková ocel 100CrMnSi6-4. Cílem práce bylo experimentální stanovení optimální ...
 • Tření v tvářecích procesech 

  Pažítková, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúškami tvárniacich operácii, ktoré slúžia k zisteniu koeficientu trenia. V teoretickej časti práce sú jednotlivé skúšky podrobne popísané, pričom najväčší dôraz je kladený na pechovaciu ...
 • Význam pěchovací zkoušky pro numerickou simulaci tvářecích procesů 

  Tinka, Petr
  Práce se předně zabývá tvorbou materiálového modelu pro numerickou simulaci s využitím pěchovací zkoušky, a to pro ocel 17 240, na kterou byla nanesena vrstva maziva Delta 144. Ze získaných hodnot sily a dráhy se vytvořil ...
 • Zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů 

  Záškoda, David
  Literární studie vypracovaná v rámci bakalářského studia pojednává formou rešerše o metodách zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů a o jejich základních principech. Jedná se o základní mechanické zkoušky ...