Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Sysel, Tomáš
    Řešené území se nachází v městské části Brno - Komín, jeho urbanistická situace reaguje na charakter lokality a charakter terénu. Cílem bylo navrhnout obytný soubor s důrazem na rodinné bydlení. Základním prvkem jsou řadové ...