Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv radiační sterilizace na polymerní obalové materiály 

    Neuschlová, Kateřina
    Předmětem práce je studium možných forem sterilizace na polymerní obalové materiály. Provést zhodnocení současného stavu znalostí v oblasti fyzikální a chemické sterilizace polymerních obalových prostředků. Zhodnotit vliv ...