Now showing items 1-16 of 16

 • Automatické vyhodnocování e-learningových testů 

  Hort, Jan
  Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování ...
 • E-shop pro prodej stavebních materiálů 

  Czibor, František
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem vytváření informačních systémů. Po jejím úvodu do informačních systémů shrnuje jednotlivé kroky, postupy, při jejich vytváření. Cílem bylo vytvořit po důkladné analýze detailní návrh, ...
 • Informační systém kulturních a sportovních akcí 

  Starý, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou tvorby informačních systémů pro kulturní a sportovní akce. Cílem je vytvořit redakční systém, který umožní spravovat obsah webových stránek bez nutnosti znalosti jazyka  HTML. Aplikace umožňuje ...
 • Informační systém pro advokátní kancelář 

  Bartánus, Radovan
  Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň ...
 • Informační systém pro energetické poradenství 

  David, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o informačním systému společnosti BV Consulting. V práci je uveden princip fungování společnosti. Dále jsou zde uvedeny veškeré směrnice společnosti důležité pro chod systému. V práci jsou popsány ...
 • Informační systém pro monitorování a odhalování černých skládek 

  Chmelický, Oliver
  Táto práca sa zaoberá nahlasovaním čiernych skládok a organizovaním ich vyzbierania. O týchto činnostiach vytvára evidenciu a ukladá ich v databáze. Aanalyzuje a porovnáva súčasne existujúce sowtare-ové riešenia s podobným ...
 • Informační systém pro pečovatelskou organizaci 

  Karásková, Kateřina
  Informační systém pro pečovatelskou organizaci byl inspirován existujícím systémem. V rámci této práce byl vytvořen nový informační systém, který odstranil nedostatky existujícího systému. Informační systém umožňuje evidovat ...
 • Informační systém/intranet pro malou obec 

  Hlavička, Ladislav
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro malou obec v prostředí internetu. S využitím získaných teoretických znalostí a praktických zkušeností jsem navrhl jednoduchý informační systém obce. Systém by ...
 • Inzertní systém 

  Birkus, Kristián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá s inzertným systémom a inzerovaním na internete. Bola potrebná dôkladná analýza inzertných systémov a inzerovania. Potom bolo možné implementovať samotný systém. Systém bol implementovaní ...
 • Modulární informační systém pro publikování 

  Levinský, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá jazyky pro tvorbu webového informačního systému a jazyky pro vytvoření webových stránek . Popisuje již existující modulární systémy pro publikování, jejich výhody a nevýhody. Jsou zhodnoceny ...
 • Návrh a analýza sportovního informačního systému 

  Stružka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje popis analýzy, návrhu a následné implementace informačního systému. Informační systém je určena pro záznam a zveřejňování výsledků zápasů, tabulek skupin, informací o týmech, hračích a ...
 • Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře 

  Bartánus, Radovan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zmien a rozšírujúcich častí vybraného informačného systému, využívaného v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Bartánusa v Ružomberku. Systém, implementovaný ako webová ...
 • Návrh webové aplikace pro řízení projektů 

  Glajc, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro řízení softwarových projektů ve firmě Lokola s.r.o. Nejprve je analyzován aktuálně používaný software pro řízení projektů. Poté jsou zjištěny a analyzovány požadavky ...
 • Programová podpora managementu projektů 

  Janda, Petr
  Tento projekt se zabývá návrhem informačního systému pro podporu projektového managementu v IT organizacích. Představuje základní aspekty řízení projektů a zejména moderní metodologii Rational Unified Process, která se ...
 • Správa spisů advokátní kanceláře s napojením na veřejné databáze 

  Trefilík, Jakub
  Práce se zabývá elektronickým vedením spisů advokátních kanceláří v České republice. Analyzuje současný stav a softwarové prostředky, které jsou českým advokátům k dispozici. Analyzuje přístup Ministerstva spravedlnosti ...
 • Web Site Optimisation 

  Petrželka, Jiří
  This BSc Project was performed during a study stay at the Coventry University, UK. The goal of this project is to enhance the accessibility and usability of an existing company presentation located at http://www.hcc.cz, ...