Now showing items 1-20 of 26

 • Android aplikace - slovník s příklady 

  Maňák, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá popisem vývoje slovníkové aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace poskytuje uživatelům příklady použití jednotlivých slov a frází v podobě vět, díky kterým může uživatel ...
 • Aplikace Vedení Sportovního Oddílu 

  Holcman, Jaroslav
  Tato práce popisuje postup vytvoření mobilní aplikace určené pro podporu každodenního fungování sportovního oddílu. Hlavním cílem aplikace je umožnění digitalizace a sjednocení co největšího množství běžných organizačních ...
 • Elektronický nástroj pro správu inovativních studijních materiálů 

  Hlipala, Ľuboš
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje prehľadnou štruktúrou a zároveň vhodným a efektívnym spôsobom zdieľať, prezentovať a precvičovať znalosti rôzneho druhu. Dielo analyzuje niekoľko ...
 • Implementujte Android aplikaci pro stahování a poslech audio podcastů 

  Švehla, Ján
  Tato diplomová práce je zaměřená na problémy vyskytující se při tvorbě aplikace pro mobilní zařízení. Jako vyvíjená aplikace byla zvolena aplikace pro práci a poslech audio podcastů. Tato práce provede čtenáře základními ...
 • Informační systém pro podporu prodeje 

  Štupák, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh ...
 • Interaktivní podávání daňových přiznání 

  Hél, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem interaktivních formulářů pro podávání daňových přiznání v České republice, které jsou snadno vyplnitelné pro běžné poplatníky. Oficiální aplikace Ministerstva financí ...
 • Mobilní aplikace pro poptávání služeb 

  Bližňák, Andrej
  Táto práca sa zaoberá riešením problematiky vývoja aplikácií pre Android OS. Riešenie problematiky zahŕňa analýzu trhu potenciálnych užívateľov, analýzu trhu s mobilnými aplikáciami, návrh a implementáciu riešenia. V práci ...
 • Moderní přístup k elektronickému obchodu 

  Paulas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu pro zvýšení konverzního poměru v elektronickém obchodě minicams.cz a implementací jeho jednotlivých částí. A to za využití moderních technologií a metod, aby byl výsledný návrh ...
 • Nástroj pro podporu neformální specifikace pro mobilní zařízení 

  Rzyman, Daniel
  Tato práce se zabývá návrhem efektivního řešení podpory oblasti neformální specifikace formou aplikace pro mobilní zařízení s dotykovým displejem, Apple iPad. Návrh doprovází studie několika oblastí a to zejména neformální ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní informačního systému pro správu jídelen 

  Štrbák, Tomáš
  Cílem této práce je teoreticky popsat proces a metody návrhu uživatelských rozhraní a následně ukázat aplikaci popsaných metod při návrhu a evaluaci uživatelského rozhraní systému Spokojená Jídelna. Práce popisuje jeden z ...
 • Návrh informačního systému 

  Fabik, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá metodami projektového řízení, jejich zhodnocením a návrhem vlastního řešení v prostředí menších vývojových týmů s častou prací na dálku. Porovnáván je zejména rozdíl mezi klasickým prediktivním a ...
 • Optimalizace uživatelského rozhraní informačního systému 

  Vašina, Pavel
  Cílem této práce je analýza původního uživatelského rozhraní interního informačního systému iAdmin firmy Platební instituce Roger a.s., nalezení jeho nedostatků a následný návrh a implementace jeho vylepšení s použitím ...
 • Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní 

  Pilát, Peter
  Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou ...
 • Proces zvýšení uživatelské spokojenosti internetového portálu 

  Henek, Ondřej
  Cílem mé práce bylo zlepšit uživatelský prožitek internetového portálu pro sdílení studijních materiálů, jehož uživatelé nebyli se službou zcela spokojeni. Po studiu tématu uživatelského prožitku jsem provedl průzkum pomocí ...
 • Providing Customised Information Panel Content Based on User Behavioral Patterns 

  Pisarovic, Ivo; Prochazka, David; Vybiral, Dan; Prochazkova, Jana (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Although mobile applications are commonly using user location and behavior to provide relevant content, public information panels usually lack the ability to adjust the content for a particular user or a group of users. ...
 • Responsivní design pro webovou službu 

  Mazur, Roman
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace se zaměřením na mobilní zařízení. Popisuje celý tento proces od transformace existující webové aplikace na její mobilní variantu. Dále se zaobírá analýzou současné situace webu ...
 • Revize elektronické karty diabetika na Klinice diabetologie IKEM 

  Fialová, Lenka
  Karta diabetika je elektronický medicínský záznam na Klinice diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Jedná se o komplexní záznam o pacientovi, obsahující klinická a statistická data. Problémem ...
 • Rozšířená realita pro deskovou karetní hru 

  Richter, Jiří
  Cílem této práce je vytvořit systém, který bude vylepšovat zážitek z hraní deskových a především karetních her, promítáním relevantních multimediálních informací do herního prostoru. V první části jsou popsány přínosy ...
 • Systém pro koordinaci stáží zahraničních studentů 

  Do, Long Thanh
  Cílem práce je vyvinout nový informační systém pro neziskovou organizaci s názvem Erasmus Student Network (ESN). ESN je celoevropská mezinárodní studentská organizace, koordinující programy pro výměny studentů. Využívá ...
 • Uživatelská rozhraní pro webové hry 

  Hlaváč, Martin
  Práce popisuje problematiku návrhu, vytváření a testování webových uživatelských rozhraní. Dále popisuje možnou interakci člověka s počítačem - komunikační kanály a analogii k reálnému světu. Návrh uživatelského rozhraní ...