Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh drápkového provedení automobilového alternátoru 

    Szekeres, Vojtech
    Práca sa zaoberá alternátormi používanými v osobných automobiloch, ich konštrukciou, funkciou, typickými priebehmi a charakteristikami a návrhom. Alternátory sú špecifické lichobežníkovým tvarom pólov na rotore, vytvárajú ...
  • Výkonový měnič pro svařování stejnosměrným obloukem 

    Vranák, Daniel
    Cieľom práce bolo vytvorenie návrhu výkonového meniča pre zváranie jednosmerným oblúkom, ktorý by bol určený pre používanie v pravidelnej prevádzke. Pre potreby návrhu bolo potrebné sa najskôr oboznámiť s možnými spôsobmi ...