Now showing items 1-2 of 2

  • Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 

    Kabeš, Luboš
    Diplomová práce pojednává o komunikacích ve vícepruhovém uspořádání 2+1 v ČR a zahraničí. Zaměřuje se především analogii tohoto typu uspořádání v našich poměrech, tedy na úseky komunikací I. tříd se zvětšeným počtem jízdních ...
  • Projekt lehké obrobny v TOS Kuřim - OS, a.s. - soustružnické pracoviště 

    Pernica, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem uspořádání pracoviště lehké obrobny v TOS Kuřim-OS, a.s.. Na tomto pracovišti se soustružením vyrábějí rotační díly do hmotnosti 250kg. Návrhy uspořádání vychází jak ze stávajícího stavu, ...