Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

    Gembická, Martina
    Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...