Now showing items 1-1 of 1

  • Modální analýza 

    Zach, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modální analýzy a měření provozních tvarů kmitů. Poskytuje přehled trhu se SW pro vizualizaci vlastních tvarů kmitů. V několika kapitolách je popsán způsob měření modální analýzy ...