Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

    Gabriel, Jan
    Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...